info@garazpreauto.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Túto internetovú stránku spravuje spoločnosť KopasTrade s.r.o., so sídlom Turčianske Jaseno 26, 038 02 Turčianske Jaseno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 60000/L.

Keď navštívite túto internetovú stránku spoločnosť KopasTrade s.r.o. môže zbierať informácie o vás a to buď priamo (tak, že vás požiada o poskytnutie istých informácií) alebo nepriamo. Spoločnosť KopasTrade s.r.o. bude tieto osobné informácie používať výhradne v súlade s týmto prehlásením  o použití osobných informácií a zaväzuje sa chrániť všetky získané osobné informácie. Toto prehlásenie stanovuje účel spracovania dát spoločnosťou KopasTrade s.r.o. v súvislosti s touto internetovou stránkou, používanie cookie a taktiež ako môže užívateľ uplatniť svoje práva v súvislosti so svojimi osobnými informáciami.

Účel spracovania informácií

Spoločnosť KopasTrade s.r.o. zbiera a spracováva informácie (v prípade fyzických osôb môžu bez predchádzajúceho preukázateľného súhlasu danej osoby byť získavané len nasledujúce informácie: meno a priezvisko a adresa alebo meno a priezvisko a adresa elektronickej pošty) o svojich zákazníkoch a návštevníkoch na tejto internetovej stránke s cieľom rozvíjať svoju činnosť, informovať ich a ponúkať im produkty a služby, o ktoré by mohli mať záujem, a za účelom spracovania štatistík. Informácie, ktoré užívatelia spoločnosti KopasTrade s.r.o. poskytnú budú použité za účelom ich následného informovania napr. o zmenách funkčnosti na stránke a o ponuke služieb, ktoré by mohli byť pre daných užívateľov užitočné (v prípade, že sa daní užívatelia ešte nerozhodli tieto služby využívať). Uvedením a odoslaním požadovaných osobných údajov dáva užívateľ súhlas spoločnosti KopasTrade s.r.o. s použitím týchto údajov pri marketingových aktivitách prostredníctvom elektronickej komunikácie v zmysle zákona č. 610/2003 Zb. o elektronickej komunikácii.

Spôsob, akým spoločnosť KopasTrade s.r.o. nakladá a využíva osobné dáta na tejto internetovej stránke a inde, je výslovne stanovený zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Súkromné informácie

Nie je cieľom spoločnosti KopasTrade s.r.o. zbierať prostredníctvom tejto internetovej stránky súkromné informácie (napr. o politických názoroch, náboženskom presvedčení, zdraví či iných záležitostiach). Ak sa spoločnosť KopasTrade s.r.o. rozhodne získať nejaké súkromné informácie, bude povinná požiadať o súhlas užívateľa. Pokiaľ užívateľ spoločnosti KopasTrade s.r.o. poskytne súkromné informácie bez predchádzajúceho požiadania spoločnosti KopasTrade s.r.o., vyjadruje tým súhlas, že spoločnosť KopasTrade s.r.o. môže tieto informácie použiť.

Cookies

Spoločnosť KopasTrade s.r.o. môže zbierať a analyzovať informácie o používaní tejto internetovej stránky, vrátane mena domény, počtu prístupov a navštívených stránok, informácií o stránkach navštívených pred a po návšteve na stránke spoločnosti KopasTrade s.r.o. a dĺžky návštevy na stránke. Tieto informácie sa budú zbierať prostredníctvom cookieCookie je malý textový súbor, ktorý náš server internetovej stránky umiestni na užívateľovom pevnom disku. Užívateľ sa môže rozhodnúť či bude toto cookie používať alebo nie prostredníctvom  nastavení prehliadača internetu. Cookie umožní používať túto internetovú stránku rýchlejšie a ľahšie. Tieto anonymne vyzbierané údaje tiež pomôžu spoločnosti KopasTrade s.r.o. neustále zlepšovať svoje www stránky podľa potrieb ich návštevníkov.

Tretie strany

Toto prehlásenie sa nevzťahuje na internetové stránky tretích strán, ktoré sú prepojené s touto internetovou stránkou.

Ako môže užívateľ uplatniť svoje práva a kontakt na spoločnosť KopasTrade s.r.o.

Ak si neželáte dostávať nijaké marketingové ponuky od spoločnosti KopasTrade s.r.o., oznámte nám to na adrese KopasTrade s.r.o., Turčianské Jaseno 26,  038 02 Turčianské Jaseno, e-mail: info@kopastreade.sk. Ak máte akékoľvek otázky o tomto prehlásení, o našej činnosti v oblasti spracovania dát alebo o našej internetovej stránke, môžete sa s nami skontaktovať na adrese KopasTrade s.r.o., Turčianské Jaseno 26,  038 02 Turčianské Jaseno, e-mail: info@kopastrade.sk.

Zmeny

Spoločnosť KopasTrade s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť toto prehlásenie o použití osobných informácií alebo jeho častí. Odporúčame, aby si každý užívateľ pravidelne overoval, či v ňom nenastali zmeny.