info@garazpreauto.sk

📱0907 276 535

✉ info@garazpreauto.sk

Kontaktná adresa:

KopasTrade s.r.o.
Kollárova 85
036 01 Martin

Fakturačné údaje:

Kopas Trade s.r.o.
Turčianske Jaseno 26
038 02 Turčianske Jaseno

IČO: 47378638
DIČ: 2023853986
IČ DPH: SK2023853986

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 60000/L