GARÁŽ PRE JEDEN AUTOMOBIL S VALBOVOU A STANOVOU STRECHOU

Montovaná garáž s omietkou určená na garážovanie jedného automobilu, ktorá  môže byť vybavená výklopnou, alebo sekvenčnou garážovou bránou od kvalitného nemeckého výrobcu Hörmann. Všetky garáže je možné vytvoriť v prevedení s valbovou ako aj stanovou strechou. Garáže s týmto typom garáži majú najestetickejší vzhľad. 

Garáže sú vyrábané v nasledujúcich štandardných rozmeroch. Garáž je tiež možné vyhotoviť aj v individuálnom rozmere podľa požiadavky zákazníka.

GARÁŽ PRE DVA AUTOMOBILY S VALBOVOU A STANOVOU STRECHOU

Montovaná garáž z omietkou určená na garážovanie dvoch automobilou môže byť vybavená výklopnou alebo sekvenčnou garážovou bránou od kvalitného nemeckého výrobcu Hörmann. Garáže pre dva automobily je možné vyhotoviť s valbovou alebo stanvou strechou.

Garáže sú vyrábané v nasledujúcich štandardných rozmeroch. Garáž je tiež možné vyhotoviť aj v individuálnom rozmere podľa požiadavky zákazníka.

Farebné prevedenie omietky

Farebné prevedenie strešnej krytiny

Strešná krytina je vyrobená z pozinkovaného oceľového trapézu T35 

Farebné prevedenie strešnej krytiny – Exclusive

Farebné prevedenie ATIKY

Voliteľné príslušenstvo ku garáži

Máte záujem o bližšie informácie?
Máte záujem o obhliadku vzorovej garáže?
Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku?